Back to Top

De Raadsleden

De Raad heeft een diversiteit aan leden met een bestuurlijke, wetenschappelijke, militaire of zorg achtergrond.

Voorzitter:

Prof. dr. U. (Uri) Rosenthal. Is momenteel onder meer voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI), speciaal gezant van de Nederlandse regering voor cyberspace policy en voorzitter van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij. Was onder meer hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam;  vicevoorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO); voorzitter van COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement BV; minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Rutte I; Eerste Kamerlid voor de VVD en fractievoorzitter.

Leden:

Prof. dr. A.T.F. (Aartjan) Beekman. Is onder meer lid van de raad van bestuur GGZinGeest, afdelingshoofd psychiatrie VUmc, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, psychiater bij de polikliniek van GGZinGeest en docent faculteit geneeskunde.

Luitenant-generaal der Mariniers b.d. A.G. (Ton) van Ede. Is veteraan en uitgezonden geweest naar Cambodja en Ethiopië/Eritrea. Zijn laatste militaire functie was Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en tevens Inspecteur der Veteranen.

Prof. dr. M.H.H. (Mark) Kramer. Is lid van de raad van bestuur van het VUmc en afdelingshoofd interne geneeskunde. Lid van de Raad van Toezicht van het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, met portefeuille kwaliteit en primair proces.

Prof. dr. J. (Johan) Legemaate. Is hoogleraar gezondheidsrecht bij het AMC/Universiteit van Amsterdam. Voorts is hij lid van de Gezondheidsraad en van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Hij maakt deel uit van de raad van toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch en van de Stichting Q-Support. Legemaate was tot 2012 voorzitter van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Mevr. drs. C.M. (Caroline) van Reenen. Is sinds 2001 oprichter, directeur en eigenaar van HOEZO! Projectmanagement & Congresorganisatie bv, gevestigd in Haarlem/Heemstede. Haar nevenactiviteiten zijn onder meer voorzitter van het Landelijk Platform VrouwenNetwerken VNO-NCW en MKB Nederland, lid van het dagelijks bestuur VNO-NCW West en ambassadeur Participatiebanen.

Mevr. L.J. (Lieke) Sievers MCDM. Is sinds 2016 burgemeester van Edam-Volendam. Daarvoor was zij commandant bij de brandweer, voorzitter  van de veiligheidsdirectie Veiligheidsregio IJsselland, werkzaam bij de Rijkspolitie, twee politieregiokorpsen en het ministerie van Justitie op Aruba.

Mevr. drs. M.M. (Mirjam) van ’t Veld. Is sinds 1 oktober 2017 voorzitter van de raad van bestuur van het Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarvoor was zij vanaf 2014 burgemeester van Amstelveen.

Mevr. dr. H.M.M. (Hedwig) Vos MD PhD. Is huisarts in Den Haag, hoofd van de huisartsopleiding LUMC, kaderhuisarts Beleid en Beheer, en lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Zij is voormalig gemeenteraadslid Den Haag voor de PvdA.