Back to Top

De Raad

 

De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek.

Veteranen zijn mensen met een ‘ongewoon verleden in een gewone omgeving’. Het merendeel van de veteranen ziet met trots terug op hun inzet bij militaire operaties en uitzendingen, maar desondanks kunnen in de periode na dienstverlating toch psychische en/of lichamelijke klachten optreden. De zorg voor veteranen is een verantwoordelijkheid van de Nederlandse maatschappij en het Ministerie van Defensie in het bijzonder. Om die verantwoordelijkheid waar te maken is op 5 juli 2007 de RZO door de minister van Defensie geïnstalleerd. Het doel van deze onafhankelijke raad is de civiel-militaire hulpverlening voor veteranen verder te verbeteren.

 

De Raad als toezichthouder.

De toezichtstaak van de Raad betreft het houden van toezicht op het civiel-militaire zorgsysteem voor hulpverlening aan veteranen, het bevorderen van de samenwerking tussen alle in het zorgsysteem betrokken partijen en velden en het adviseren ter zake van de Minister van Defensie en de voorzitter van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Het LZV is de veteranenketenzorgorganisatie (GGZ) speciaal voor veteranen. Twaalf kwalitatief hoogwaardige zorginstellingen, waaronder drie van Defensie, werken daarin samen van intake en maatschappelijk werk, laagdrempelige ondersteuning, en meer gespecialiseerde hulpverlening lopend van enkelvoudige behandelingen tot topklinische zorg. Door deze centraal gecoördineerde opzet, staan de veteraan en zijn directe verwanten direct in middelpunt, zoals het ook hoort.

 

De Raad als adviseur over veteranenzorg.

De Raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, de Minister van Defensie over recente ontwikkelingen betreffende het civiel militaire zorgsysteem voor de hulpverlening aan veteranen en hun relaties.

 

De Raad als adviseur over wetenschappelijk onderzoek.

De RZO adviseert de Minister van Defensie ten aanzien van (de richting van) het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van aandoeningen gerelateerd aan uitzendingen en draagt zorg voor en bewaakt de noodzakelijke convergentie tussen de onderzoeken. De Raad wordt daarin ondersteund door de Programma-adviescommissie voor onderzoek (PACO).

 

Instellingsbesluit RZO

De RZO is opgenomen in het ‘Veteranenbesluit Artikel 17. Taken Raad van Toezicht en Advisering’. De taken en bevoegdheden van de RZO zijn beschreven in een Instellingsbesluit RZO.