Back to Top

De Raad voor civiel- militaire Zorg en Onderzoek

De zorg voor veteranen is een verantwoordelijkheid van de Nederlandse maatschappij en het Ministerie van Defensie in het bijzonder. Om die verantwoordelijkheid ook waar te maken is op 5 juli 2007 de Raad voor Zorg en Onderzoek voor veteranen (RZO) geïnstalleerd. Het doel van deze onafhankelijke raad is de civiel-militaire hulpverlening voor veteranen verder te verbeteren.

De RZO bewaakt de kwaliteit van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). De RZO bevordert de samenwerking tussen de betrokken partijen in dat zorgsysteem en het wetenschappelijk onderzoek naar uitzendgerelateerde aandoeningen. De RZO adviseert de minister van Defensie gevraagd en ongevraagd over alle genoemde onderwerpen, en wordt voorgezeten door prof. dr. U. (Uri) Rosenthal.

Bereikbaarheid
De Raad voor civiel- militaire Zorg en Onderzoek is per e-mail te bereiken op RZO-Secretariaat@outlook.com. De overige contactgegevens kunt u vinden onder contact.