Back to Top

De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek

Tegelijkertijd met de oprichting van de Stichting Nederlands Veteraneninstituut per 1 januari 2021 is de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek opgeheven. Het is bestuurlijk niet mogelijk om met twee instituties met een wettelijke taak toezicht te houden op dezelfde veteranenketenzorg en hetzelfde onderzoek naar uitzendgerelateerde stoornissen. Voor vragen over de veteranenketenzorg en het toezicht daarop wordt verwezen naar het Nederlands Veteraneninstituut.

De zorg voor veteranen is een verantwoordelijkheid van de Nederlandse maatschappij en het Ministerie van Defensie in het bijzonder. Om die verantwoordelijkheid ook waar te maken is op 5 juli 2007 de Raad voor Zorg en Onderzoek voor veteranen (RZO) geïnstalleerd. Het doel van deze onafhankelijke raad is de civiel-militaire hulpverlening voor veteranen verder te verbeteren.

De RZO bewaakt de kwaliteit van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). De RZO bevordert de samenwerking tussen de betrokken partijen in dat zorgsysteem en het wetenschappelijk onderzoek naar uitzendgerelateerde aandoeningen. De RZO adviseert de minister van Defensie gevraagd en ongevraagd over alle genoemde onderwerpen.